adwokat dr Piotr Sobański - Zielona Góra

opinie prawne, analizy prawne, strategie

Check our products
3/24/2021 adwokat Piotr Sobański immunitet kancelaria adwokacka Zielona Góra postępowanie cywilne

Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym

Na obecnym etapie prawa międzynarodowego immunitet sądowy oraz egzekucyjny państwa może być uchylony w razie naruszenia przez prawo pozwane norm o charakterze ius cogens. Szerzej na ten temat w artykule udostępnionym na profilu naukowym: www.academia.edu/42769220/Adwokat_Piotr_Sobański_Zielona_Góra_Immunitet_jurysdykcyjny_a_reparacje
3/24/2021 adwokat Piotr Sobański Zielona Góra mowa nienawiści adwokat z Zielonej Góry zwalczanie mowy nienawiści proces karny adwokat lubuskie

Zagadnienie tzw. mowy nienawiści w polskim prawie

Tzw. mowa nienawiści jest często używanym w Polsce pojęciem, które nie zostało dotychczas jednoznacznie zdefiniowane. Pojęcie mowy nienawiści nie występuje w prawie polskim. Osoby, które uważają, że są ofiarami tzw. mowy nienawiści, mogą dochodzić roszczeń w postępowaniu cywilnym. Z kolei osoby pokrzywdzone na skutek jakichkolwiek przestępstw motywowanych nienawiścią mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu karnym. Mowa nienawiści jest nieprecyzyjnym określeniem, które nie jest możliwe do zdefiniowania w prawie polskim. Nie ma możliwości ani konieczności wprowadzania regulacji na rzecz zwalczania mowy nienawiści.
3/26/2021 opieka naprzemienna postępowanie w sprawach rodzinnych rozwody adwokat Zielona Góra dr Piotr Sobański

Brak zawarcia w KRO uregulowań dotyczących opieki naprzemiennej

Brak nowelizacji KRO w zakresie opieki naprzemiennej uzasadnia możliwość stosowania tej instytucji przez sądy jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Szerzej na ten temat na profilu naukowym:

Kwestia skutecznego dochodzenia roszczeń

Aspekty proceduralne i materialnoprawne

Read All on the Blog