adwokat dr Piotr Sobański - Zielona Góra

opinie prawne, analizy prawne, strategie

Check our products
3/24/2021 adwokat Piotr Sobański immunitet dr Piotr Sobański immunitet Piotr Sobański immunitet państwa adwokat Piotr Sobański Zielona Góra adwokat z Zielonej Góry adwokat lubuskie prawo cywilne kancelaria adwokacka lubuskie prawo cywilne zielonogórski adwokat prawo cywilne adwokat Piotr Sobański prawo cywilne dr Piotr Sobański Zielona Góra prawo cywilne adwokat lubuskie postępowanie cywilne zielonogórski adwokat postępowanie cywilne kancelaria adwokacka lubuskie postępowanie cywilne

Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym

Na obecnym etapie prawa międzynarodowego immunitet sądowy oraz egzekucyjny państwa może być uchylony w razie naruszenia przez prawo pozwane norm o charakterze ius cogens. Szerzej na ten temat w artykule udostępnionym na profilu naukowym: www.academia.edu/42769220/Adwokat_Piotr_Sobański_Zielona_Góra_Immunitet_jurysdykcyjny_a_reparacje
3/24/2021 adwokat Piotr Sobański mowa nienawiści adwokat z Zielonej Góry mowa nienawiści dr Piotr Sobański mowa nienawiści adwokat z Zielonej Góry prawo karne adwokat Piotr Sobański postępowanie karne adwokat Piotr Sobański Zielona Góra mowa nienawiści adwokat Piotr Sobański zwalczanie mowy nienawiści adwokat z Zielonej Góry zwalczanie mowy nienawiści zwalczanie mowy nienawiści adwokat lubuskie adwokat z Zielonej Góry proces karny proces karny adwokat lubuskie adwokat Zielona Góra

Zagadnienie tzw. mowy nienawiści w polskim prawie

Tzw. mowa nienawiści jest często używanym w Polsce pojęciem, które nie zostało dotychczas jednoznacznie zdefiniowane. Pojęcie mowy nienawiści nie występuje w prawie polskim. Osoby, które uważają, że są ofiarami tzw. mowy nienawiści, mogą dochodzić roszczeń w postępowaniu cywilnym. Z kolei osoby pokrzywdzone na skutek jakichkolwiek przestępstw motywowanych nienawiścią mogą dochodzić swoich praw w postępowaniu karnym. Mowa nienawiści jest nieprecyzyjnym określeniem, które nie jest możliwe do zdefiniowania w prawie polskim. Nie ma możliwości ani konieczności wprowadzania regulacji na rzecz zwalczania mowy nienawiści.
3/26/2021 opieka naprzemienna adwokat Piotr Sobański opieka naprzemienna adwokat z Zielonej Góry opieka naprzemienna adwokat Piotr Sobański Zielona Góra prawo rodzinne adwokat Piotr Sobański Zielona Góra rozwody adwokat Piotr Sobański Zielona Góra sprawy o rozwód adwokat Zielona Góra sprawy rodzinne adwokat Piotr Sobański sprawy rodzinne

Brak zawarcia w KRO uregulowań dotyczących opieki naprzemiennej

Brak nowelizacji KRO w zakresie opieki naprzemiennej uzasadnia możliwość stosowania tej instytucji przez sądy jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Szerzej na ten temat na profilu naukowym: https://www.researchgate.net/profile/Piotr-Sobanski-3

Kwestia skutecznego dochodzenia roszczeń

Aspekty proceduralne i materialnoprawne

Read All on the Blog