Informacje szczegółowe

-przygotowywanie do udziału w postępowaniach

-sporządzanie opinii prawnych

-opracowywanie strategii w sprawach

-sporządzanie analiz prawnych