Piotr Sobański - Roszczenia Polski wobec RFN w świetle doktryny niemieckiej (informacje o publikacji na stronie books.google.pl)