Wybrane analizy i opracowania

Piotr Sobański, "Dochodzenie od RFN reparacji wojennych przed polskimi sądami" image

Piotr Sobański, "Dochodzenie od RFN reparacji wojennych przed polskimi sądami"

€ 0.00
Immunitet jurysdykcyjny państw obecnie nie ma charakteru bezwzględnego, a państwa naruszające normy ius cogens nie powinny powoływać się na immunitet. Polska nie zrzekła się reparacji związanych z II wojną światową i jest nadal uprawniona do domagania się ich od Niemiec. Roszczenia państwa z tytułu reparacji wojennych nie ulegają przedawnieniu. Możliwe jest dochodzenie reparacji przedpolskimi sądami, jeżeli Niemcy odmówią uznania roszczeń reparacyjnych i zablokują dochodzenie tych roszczeń przed niemieckimi sądami.