Wybrane analizy i opracowania

Piotr Sobański, "Wybrane aspekty prawne tzw. landyzacji Polski" image

Piotr Sobański, "Wybrane aspekty prawne tzw. landyzacji Polski"

€ 0.00
Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym. Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej, której nie należy postrzegać jako możliwość wprowadzenia ustroju federalnego. Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące samorządu terytorialnego są w pełni zgodne z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. Nie jest możliwe skuteczne domaganie się zmian ustrojowych w Polsce w oparciu o regulacje zawarte w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego.