Wybrane analizy i opracowania

Piotr Sobański, "Kwestia regulacji tzw. mowy nienawiści w prawie polskim" image

Piotr Sobański, "Kwestia regulacji tzw. mowy nienawiści w prawie polskim"

€ 0.00
Mowa nienawiści jest nieprecyzyjnym określeniem, które nie jest możliwe do zdefiniowania w prawie polskim. Nie ma możliwości ani konieczności wprowadzania regulacji na rzecz zwalczania mowy nienawiści.

do pobrania w formacie pdf

https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/17331/adwokatPiotrSobaski-Zagadnieniemoliwociicelowocizdefiniowaniatzw.mowynienawici_.pdf

dostęp na portalu academia.edu

https://www.academia.edu/40140501/Adwokat_Piotr_Soba%C5%84ski_Zagadnienie_mo%C5%BCliwo%C5%9Bci_i_celowo%C5%9Bci_zdefiniowania_tzw_mowy_nienawi%C5%9Bci

dostęp na portalu researchgate.net

https://www.researchgate.net/publication/335313156_Zagadnienie_mozliwosci_i_celowosci_zdefiniowania_tzw_mowy_nienawisci